Ett företag med visioner

Äntligen en riktigt bra bränslepellets

Enligt oss producerar vi en av Sveriges bästa pellets. Har du inte redan provat Fågelfors pellets tycker vi att du ska göra det nu. Du har troligtvis aldrig sett en så energirik, hård och dammfri pelletsprodukt.

Ett enkelt och bekvämt
alternativ till ved

Fågelfors Pellets erbjuder värmeloggs av högsta kvalitet. Våra värmeloggs tillverkas i vår anläggning med den den senaste tekniken och med datoriserad övervakning. Mycket värme på en liten volym.

Välkommen att kontakta oss

Bergs Timber Production
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors
pellets@bergstimber.se

Fågelfors Hyvleri AB ingår i Bergs, en internationell trävarukoncern, noterad på Nasdaq Stockholm.

Med trä som råvara utvecklar och tillhandahåller Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Besök koncernens webbplats www.bergstimber.com för ytterligare information.