Från restprodukt till värme

Vi vet hur viktigt det är att din uppvärmningsanläggning fungerar felfritt dag för dag. Det är därför vi är så noggranna med kvaliteten på vår pellets.

Pelletsen produceras i fyra tons Salmatecpressar, där vi siktar pelletsen två gånger och suger av damm vid varje station. På så sätt blir pelletsen spån- och dammfri.

Kapaciteten är cirka 90 000 ton pellets per år.