Om oss

En verksamhet som drivs
i småländsk anda

Fågelfors hyvleri drivs i sann småländsk anda, där innovation kombineras med genuin företagsamhet. Vi vill vara en samarbetspartner att lita på. Vi står för vad vi säger och vi värnar om våra kunder och leverantörer. Idag har vi många återkommande kunder som delar vår syn på hög kvalitet. Genom att ha en dialog med kunden hittar vi den bästa lösningen för respektive kund. Vi satsar på nära och personliga relationer till våra kunder och erbjuder produkter med hög kvalitet. Dessutom anpassar vi oss efter kundens önskemål. När våra kunder kontaktar oss ska det vara enkelt. Därför har vi experter på varje verksamhetsområde som ger raka besked.

Vi tar ansvar för miljön

I vår verksamhet sker en ständigt energieffektivisering med stor miljömedvetenhet, exempelvis har vi byggt om en panncentral som drivs av biobränsle. Vi arbetar alltid i enlighet med rådande miljöregler. Vår pellets och våra värmeloggs tillverkas av spillmaterial från hyvleriet och dessa produkter är miljövänliga uppvärmningsalternativ.

Våra värdegrunder

  • Trovärdighet och pålitlighet
  • Teamarbete
  • Kommunikation
  • Ordning och reda
  • Effektivitet
  • Kundnytta