Kontakter

Ett team som höjer kvaliteten

En av våra viktigaste resurser är våra lojala och duktiga medarbetare. Den teamkänsla som finns på företaget, där alla arbetar mot samma mål, är av avgörande betydelse för den höga kvalitet som Fågelfors Hyvleri är förknippat med.

Besöksadress:

Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors

E-post:

pellets@bergstimber.se

Våra medarbetare