Vår framtid vilar på traditioner

Fågelfors har en anrik historia som bruksort. 1744 fick samhället de första bruksprivilegierna för järnhantering.

Mitt i hjärtat av den småländska gamla järnbygden växte Fogelfors Bruk fram, vid Nötån som gav kraft och höll igång hundratals vattenhjul till smedjor, kvarnar och sågar.

En innovativ utveckling

1985 – Fågelfors Hyvleri startas

1995 – Vi investerar i ett nytt hyvleri för 8 miljoner kronor.

2007 – Vi satsar 15 miljoner och startar pelletstillverkning.

2011 – Investering på 25 miljoner i värmeloggsanläggning och en satsning på att bli Nordens ledande tillverkare.

En positiv utveckling

Järnbruksdriften var aktiv fram till senare hälften av 1800-talet, då man övergick till träindustri. Till en början var snickeritillverkningen dominerande, men senare tog produktionen av fabrikstillverkade småhus vid. Fågelfors Hyvleri grundades och vi är stolta över att vara en del av denna historiska miljö. 

Sedan starten 1985 har vi strävat efter att optimera och förfina vår verksamhet. Det som en gång startades som ett renodlat hyvleri har utvecklats till att även innefatta pellets- och värmeloggstillverkning. Vi har därmed successivt tagit steget från ett renodlat sågverk till en högeffektiv industri med fokus på förädling och energianpassning. Idag är vi verksamma i större delen av Europa med en trogen kundkrets.

Vi satsar vidare

Uppfinningsrikedomen som präglat bygden sedan 1700-talet, har även kännetecknat vårt sätt att bedriva verksamheten. Med flera stora investeringar har vi mött marknadens förändrade krav och önskemål. Den senaste investeringen i en värmeloggsanläggning ger oss förutsättningar att bli Nordens ledande tillverkare av värmeloggs.

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna till Fågelfors Hyvleri. Till en gemensam framtid!