Språkval
In English Language: English

 

Historik

Fågelfors Hyvleri AB bildades 1985 ur konkursen av Fågelfors Hus AB.

I början var det i småskalig skala men vi ökade efterhand fram till 1995 då vi beslutade att investera i ett helt nytt hyvleri.

2007 beslöt vi även att öka vår förädling av biprodukten kutterspån och investerade i en pelletsanläggning.

Nyhet! Värmeloggs

Största investeringen i företagets historia.

Fågelfors Hyvleri AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors

Telefon: 0491-76 31 30
Fax: 0491-514 83

E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net

Läs vår broschyr

Läs vår broschyr!