Språkval
In English Language: English

 

Kontakter

Fågelfors Hyvleri AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors

Tfn: 0491-76 31 30
Fax: 0491-514 83

E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net

VD / Ägare

Lars-Ola Svensson

Lars-Ola Svensson
Tfn 0491-76 31 31
Mobil 070-606 23 60

Ekonomi / Administration

Helena Elf

Helena Elf
Tfn 0491–76 31 36

Lena Stockhaus Karlsson

Lena Stockhaus Karlsson
Tfn 0491-76 31 35

Produktion hyvleri

Urban Gustafson

Urban Gustafson
Mobil 073-050 64 58

Produktion pellets

Torgny Lönn

Torgny Lönn
Mobil 070-207 80 81

Utlastning

Jens Gustafsson

Jens Gustafsson
Mobil 070-579 06 31

Reparation och underhåll

Benny Svensson

Benny Svensson
Mobil 070-606 24 55

Nyhet! Värmeloggs

Största investeringen i företagets historia.

Fågelfors Hyvleri AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors

Telefon: 0491-76 31 30
Fax: 0491-514 83

E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net

Läs vår broschyr

Läs vår broschyr!