Språkval
In English Language: English

 

Nyhet! Värmeloggs

Största investeringen i företagets historia.

Fågelfors Hyvleri AB har fattat beslut om den största investeringen någonsin i företagets historia. Investeringen uppgår till 25,5 miljoner kronor och omfattar: tillverkning av 25 000 ton värmeloggs, tork att torka ned våta bränslen på en kapacitet om 15 000 ton, asfaltering av 10 000 m2 samt uppförande av 6 st magasin på 1 000 m2/st.

Med denna investering kommer vi att bli den största tillverkaren av värmeloggs i Sverige. Den här satsningen blir ett bra komplement till pelletstillverkningen, då många av våra nuvarande kunder har efterfrågat detta.

Konsumtionen av värmeloggs har ökat drastiskt i Sverige den senaste tiden, då det har varit vedbrist och många har installerat värmekaminer som komplement till luftvärmepumparna. Vi kan även se en ökad efterfrågan i Danmark och framförallt i Norge.

Denna investering följer den femårsplan som företaget lagt när det gäller utveckling och investeringar. Förra året investerades det ca 3 milj. i två nya truckar och en panncentral. 2007/2008 investerades det ca 15 milj. i pelletstillverkningen.

Investeringen kommer att påbörjas omedelbart och beräknas vara i drift till slutet av september.

Nyhet! Värmeloggs

Största investeringen i företagets historia.

Fågelfors Hyvleri AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors

Telefon: 0491-76 31 30
Fax: 0491-514 83

E-post: fogelfors.hyvleri@hogsby.net

Läs vår broschyr

Läs vår broschyr!